Petr Voldán - rozvod plynu, plynovod, revize a zkoušky, ocelové konstrukce, instalatérské práce, topenářské práce, zámečnictví, soustružnické práce

Certifikace a oprávnění

Politika jakosti je vyhlášena na podporu uplatňování managementu jakosti a je v souladu s ČSN EN ISO 9001 : 2001 jako funkční nástroj řízení procesů v organizaci.

Politika jakosti vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení jakosti je neoddělitelnou součástí řízení neboť trvalé a systematické plnění požadavků a očekávání zákazníků zabezpečí jejich důvěru v poskytované produkty.

Politika jakosti stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality nabízených produktů, které uspokojí i nejnáročnější požadavky zákazníků.

1. Jakost chápeme jako plné uspokojování požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, ochrana životního prostředí zdraví zaměstnanců jsou prioritami organizace.
2. Spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel jakosti naši práce.
3. Jakost procesů dosahujeme jejich systematickým sledováním, vyhodnocováním a zlepšováním.
4. Každý náš zaměstnanec je zodpovědný za jakost své práce. Zná svá práva a povinnosti, odpovědnosti vůči organizaci.
5. Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami.
6. Našim cílem je dílo předávané bez vad.

K zajištění Politiky QMS se vedení organizace zavazuje:
a) udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat QMS v organizaci;
b) pravidelně ročně vyhlašovat na jeho podporu cíle a úkoly a provádět jejich pravidelné vyhodnocení;
c) vytvářet a poskytovat přiměřené zdroje pro naplnění Politiky a cílů QMS.

Od zaměstnanců se očekává:
a) odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;
b) dodržování postupů systému managementu jakosti a předpisů organizace;
c) aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;
d) trvalé hledání možnosti zlepšování jakosti v rámci svých pracovišť.

Certifikáty a oprávnění

Petr Voldán - rozvod plynu, plynovod, revize a zkoušky, ocelové konstrukce, instalatérské práce, topenářské práce, zámečnictví, soustružnické práce
Petr Voldán, U Fary 205, CZ - 403 31 Ústí nad Labem
IČO: 46017437, DIČ: CZ6308211789, e-mail: voldan@voldanovi.cz
Tel: +420 47 529 3231, +420 47 529 3229, Fax: +420 47 529 3229

Copyright ©2008 Petr Voldán
Created by UpFront